skip to Main Content

A nevezési lap kitöltésével, aláírásával és az abban foglaltak tudomásul vételével minden induló elfogadja a versenysorozat szabályzatát és szellemiségét. Ezzel a versenyzők elismerik, hogy saját felelősségükre indulnak az egyes próbákon, egészségi állapotuk és mentális felkészültségük megfelel a próbán való részvétel feltételének, és  amennyiben szükséges, orvosi vizsgálatnak alávetik magukat.

A versenyző vállalja, hogy rajtszámát jól látható helyen viseli a próba során azonosíthatósága érdekében.

Alulírott Kertész Tamás a rendezvényért felelős személy nyilatkozom, hogy a részemre megadott személyes adatokat a GDPR adatvédelmi rendeletnek, és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelem.

A rendező nem vállal felelősséget a rendezvényre való utazással, az ott tartózkodással és a részvétellel okozott, vagyoni-, illetve egészségügyi károkért, de tőle telhetően mindent megtesz a versenypróba biztonságos teljesítésének érdekében.

A próba helyszínein elhagyott tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.

Back To Top